Strona główna

Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Narew oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Terenem działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi jest obszar gminy Narew, a siedzibą budynek w Narwi przy ulicy Mickiewicza 18. Biblioteka posiada dwie filie biblioteczne w Łosince oraz w Trześciance.

Codzienna praca biblioteki polega na:

  • gromadzeniu, opracowywaniu, udostępnianiu księgozbioru i prasy,
  • prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej,
  • wprowadzaniu księgozbioru do bibliotecznego systemu komputerowego MAK+,
  • popularyzacji książki i czytelnictwa,
  • rozwijaniu oraz zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi
ul. Mickiewicza 101
17-210 Narew
tel. 85 6816870, fax 85 6816755
e-mail: gbpn@wp.pl
Strona internetowa: www.biblioteka.narew.gmina.pl

Władze jednostki:
Dyrektor GBP - Anna Andrzejuk-Sawicka

Metryka strony

Udostępniający: Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Andrzejuk-Sawicka

Data wytworzenia: 2016-05-13

Wprowadzający: Anna Andrzejuk-Sawicka

Modyfikujący: Anna Andrzejuk-Sawicka

Data modyfikacji: 2016-05-13

Opublikował: Anna Andrzejuk-Sawicka

Data publikacji: 2016-05-13